МЕНИ ЎГАЙ ДЕМАНГ... (ёхуд 3 болага оналик килган аёл кисмати)

КАЙТАР ДУНЁ...

Баъзан одамлардан "ўгай она ундай, ўгай она бундай" деган гапларни эшитганимда, юрак-бағрим тилкаланиб кетади. Чунки ўгай она деган, эшитган қулоққа наштардай ботадиган сўз менга ҳам тегишли. Қисматимда бировнинг фарзандларига оналик қилиш битилган экан. Аммо улар мен учун биров, бегона эмас...

Посмотреть